Daha fazlası için: Furkan Ajans - 14.04.2024 11:09:48

İzcilik Oyunları Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oyunlarda Genel Kurallar
1- Oyunda disiplin olmalıdır.
2- Hile yapılmamalıdır.
3- Sadece kazanma hırsı ile oynanmamalıdır.
4- Eğlendirici olmalıdır.
5- Oyun yarıda bırakılmamalıdır, sonuç alınmalıdır.
6- Gerektiğinde ödüllendirilmelidir.
Oyun Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
1- Oyunun amacı.
2- Oyuncuların yaş ve özellikleri.
3- Oyuncu grubunun cinsiyeti.
4- Çevresel koşullar.
5- Oyuncu sayısı.
6- Oyun süresi.
Ayrıca;
1- Hangi oyunu oynatacağı.
2- Oyunla ilgili bilgiler verilmeli.
3- Ne gibi malzeme gerekli olduğu belirlenmeli ve hazırlanmalı.
4- Nasıl bir ortamda oynanacağı tespit edilmeli.
5-Takımlar denk kuvvette olup olmadıkları tespit edilmelidir.
Oyunlar, temel şekilleri içinde bütün çocuklar tarafından bilinçli bir şekilde oynanabilecek duruma gelinceye kadar tekrarlanmalı , gelecek derste değişiklik yapılarak tekrar edildikten sonra, zorlaştırılıp sağlamlaştırılır. Tabii bu andan itibaren, seçilmiş olan oyun anlamını kaybetmiş oluyor.Örneğin: “sıralamak”.
Temel dizilişlerde bulunan gruplar komutla birlikte birbirlerine dokunmaksızın oyun sahasına koşarlar. Düdük veya el çırpma ile herkes gruplarına koşarak yerlerini alır. Hangi grup arka arkaya düzenli bir şekilde yer alacak?

Değişik olanaklar:
   Çıkış yerlerindeki şekil değiştirilir.(Grup, çizgi, daire)
   Çıkış yeri değiştirilir. (Banklar, minderler...)
   Çıkış dizilişi değiştirilir. (Ayakta, çömelik, oturmuş, sırt üstü)
       Öğrenci Oyunlarında Ceza
Öğrenci oyunlarından sonra verilecek cezalar amaç değil, oyuna heyecan vermek, disiplini sağlamak, öğrenciye başarı, galibiyet zevkini tattırmak için birlikte kararlaştırılıp kullanılacak bir sembolden ibarettir. Çoğu zaman oyun neşeli, zevk içinde oynanıp bitirildikten sonra,cezası baştan saptanmış olsa dahi öğrencilerden “Affedelim!..” teklifi gelir.
Cezaların eğitsel değer taşımasına , elde edilen haz ve neşeyi yitirmemesine, nihayet öğrencinin bedensel, ruhsal ve ahlaksal gelişimlerine kötü bir etkide bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Ceza, adil olmalı. Kişiye, bedene, çevreye zararlı olmamalıdır.
Cezaların komik, neşe saçacak, eğlendirecek nitelikte olması gerekir. Zira hiçbir kimse, bir yetersizliğinden, dikkatsizliğinden ötürü sınıf toplumu,hele öğretmeni önünde cezalanmak için oyun oynamaz. Eğer oyuna başlamadan, sonunda şu ağır ceza verilecek diyelim, hiçbir öğrencide değil neşe, sevinç kalması, oyuna katılmak isteği bile kalmaz. Bazen öğrencilerde muziplik olsun, bana ceza verilsin, diye oyun kuralları dışına çıkma görülürse de bu, pek azdır.Bunlar cezadan ziyade, uyarılarla oyuna uydurulması, hatta gerekirse yoksun edilmesi gerekir.
Oyun sonlarında daima ceza değil, ödüllendirmek de istenir. Takım veya birey takdir edilecek bir başarı kazanmışsa, esirgenmemeli, zamanında bizzat öğretmen tarafından değerlendirilmeli, sınıfa duyurulmalı, değerlendirmeye iştirak ettirmeli. Bu, genellikle alkışla olur. Bazen de izci çalışmalarında uygulanan aşağıdaki sınıfça değerlendirme şekli kullanılabilir.
      Bravo Çekme
Öğrenciler, oyun oynadıkları biçimde kalırlar. Öğretmen, şu takıma veya falan arkadaşınıza, “Bravo!..” deyince, tüm öğrenciler:
Bellerini hafif öne bükülerek, sağ kollarıyla, sağdan sola doğru, önlerinde yarım daire çizerler ve her çizişte de, hep bir ağızdan, uzun uzun: “Bravo!.. Bravo !.. Bravo!..” derler, sonra üç defa gene bellerini bükerek ellerini çabuk çabuk dizlerine vururlar ve her vuruşta da, “Bravo!.. Bravo !.. Bravo!..” derler.
Oyun Sonlarında Verilecek Eğitsel Cezalardan Birkaç Örnek:
1- İnsan veya hayvan taklitleri.
2- Şiir, masal, fıkra, şarkı söylemek.
3- Kısa mesafeli yürüyüş ve koşular.
4- Sınıfı, bahçeyi temizlemek, sulamak.
5- Bahçedeki çiçekleri, fidanları sulamak.
6- Sınıf kitaplığından okunan bir hikâye kitabını anlatmak, eğitsel sonuç çıkarmak.
7- El öptürmek.
8- İçecek su getirtmek.
9- Tek ayaktayken ayakkabı çıkarmak,giymek.
10- Ayna olmak: Cezalı, istenilen-komiklere gönderilir- üç arkadaşının önlerine gider, onlar ne yaparlarsa, aynen tekrar eder.
11-Musluk olmak: Oyunu kazanan öğrenci veya öğretmen, cezalıyı yanına çağırır ve şöyle der:
“-Dün evimizde sular kesilmiş, haberim yoktu, musluğu açtım, ileri, geri çevirdim (böyle derken, cezalının burnunu tutar, sağa sola oynatır) su akmıyor. Öteki musluğa gittim (kulağını tutar) onu da çevirdim (sağa sola büker) su gene akmıyor. (“akmıyor değil mi?” diye sınıf öğrencilerine tutuğu kulağı gösterir.) Her halde ana musluk bozulmuştur, dedim ve ona gittim (başını tutar cezalının) onu da sağa, sola çevirdim, nafile, o da akmadı.... Der ve bırakır.
Oyun sonu, verilecek bu cezalar daha da çoğaltılabilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi cezalar, öğrenci kişiliğini sınıf toplumu önünde yitirmemeli, verilen cezayı öğrenci gerçekten bilmiyor ve yapamayacaksa, mutlaka değiştirmeli, hatta yapabileceğini istemeli. Ceza kurallarından birisi de, cezada adil olmaktır. Farklı davranışlardan kaçınılmalıdır.
En önemli hususlardan birisi de; cezanın, oyunun neşeli, disiplinli ve güzel olması için kendileri tarafından ortaya konulduğunu öğrencilere açıklamalı, gereğine inandırmalıdır.