Daha fazlası için: Furkan Ajans - 18.06.2024 09:16:53

İzcilerin Çadır Ve Uyku Tulumu Kullanımı

ÇADIRLAR ve UYKU TULUMLARI
Kamp deyince akla çadır gelir. Ama ne tür çadır? Çadırın yapacağın kampa uygun olmalıdır.
Yatma amaçlı kullanılan kişisel çadırlar olarak eskiden Kızılay çadırı denilen büyük tahta direkli çadırlar kullanılırdı. Ancak ağırlık ve taşıma güçlüğü nedeniyle pratik olmadığından artık pek kullanılmamaktadır. Daha sonra izcilikte alüminyum çubuklu çadırlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip çadırlar daha yüksek boylarda kurulabildiğinden hala içinde oturulması gereken veya mutfak işlemlerine yönelik olarak kullanılmaktadır. Çadır tiplerinde son yıllarda büyük gelişmeler olmuş ve fiberglas çubukların içiçe geçmesiyle kurulan kubbe "dome" tipi çadır tipi ortaya çıkmıştır. Yeni tip çadırların hem kullanımı rahat hem de kurulması çok kolaydır. Ayrıca çok hafiftirler.
İzci kamplarında genelde izcilerin en az üç kişilik çadırlarda kalmaları güvenlik, rahatlık ve düzen açısından uygun görülmektedir. Bu nedenle izci ünitelerinin alacağı çadırları bu prensibe göre almaları uygun olacaktır.
Faaliyet amacıyla da değişik çadır türleri mevcuttur. Bunlar branda tente tipi büyük çadırlar veya demir veya alüminyum profilden yapılan ve üstüne naylon geçirilerek kapatılan büyük çadırlardır. Bu tip çadırların hem taşınması hem de kurulması oldukça zordur. Ancak uzun süreli kamplarda her hava koşulunda faaliyetlerin yapılabilmesi için gereklidir.
Yıl Boyunca Kullanılabilen Ünite Çadırları:
Obanın ve oymağının hafta sonu kamplarında ve yaz kamplarında kurulması kolay iki/dört kişilik çadırları kullanabilirsin. Bu çadırların içinde düzgün yatılabilmesi ve içinde rahat edilebilmesi amacıyla taban boyunun 2 m., yüksekliğinin ise 1 m.den az olmaması gereklidir. Çadırın eni çadırda kaç kişi yatabileceğini belirler. Bu çadırların su geçirmez ve ateşe dayanıklı bir materyalden yapılmış olması daha uygun olacaktır. Ama unutma ki hiç bir kumaş yanmaz kumaş değildir.
Uzun Dönem Çadırları:
İllerin mahalli kampları veya izci kampları için bütün yaz kurulu kalabilecek çadır bezinden yapılmış büyük çadırlar uygun olacaktır.
Hafif Çadırlar:
Uzman bir kampçı olduğun zaman, sırt çantanla çıkacağın gezide (kamp kurmak isteyebilirsin. Bu iş için en uygunu malzemesi ve kumaşı hafif olan bir çadır olacaktır. Bu nedenle tek kişilik hafif ve kurulması kolay çadır alabilirsin.
ÇADIR BİLGİSİ
Kamp çadırları genel olarak tek ve çift katlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek katlı ve su geçirmeyen bir çadırın içindeki su buharı dışarı çıkamadığından yoğunlaşarak çadırın içini ıslattığından kampçılar tarafından çift katlı çadırlar tercih edilmektedir.
İçi nefes alabilen ve kullanım alanını çevreleyen iç tentenin üzerine çekilen, su ve rüzgar geçirmeyen dış tenteden oluşan çadırlarda iki tente arasında hava boşluğu bulunmaktadır. Çadır kurulduğunda iki tentenin birbirine değmemesine dikkat edilmelidir.
Çadırlarda yatılan bölümden ayrı olarak eşya ( çanta, ayakkabılar vs.) koymak için ayrılmış ve bagaj adı verilen giriş bölümleri vardır. Tek veya çift bagajlı çadırlar bagajı olmayan çadırlara oranla daha kullanışlıdır. Çadır girişlerinin ikinci görevleri çadırdaki havalandırmayı sağlamaktır.
Rüzgarlı ve yağışlı havalarda çadıra giriş – çıkışın kolay olması için giriş bölümünün rüzgardan etkilenmeyecek şekilde kurulması gerekir.
DİZAYNINA GÖRE ÇADIR ÇEŞİTLERİ
ÜÇGEN ÇADIRLAR :
Bu çadırlar adından da anlaşıldığı gibi üçgen profile sahiptirler. Güçlü rüzgarlara karşı dayanıklı değillerdir. Çadırın başında ve sonunda iki çubuk bulunur. Bu çadırları kurabilmek için çadırı en az sekiz noktadan sabitlemek gerekir.

TÜNEL ÇADIRLAR
Bu çadırlar bir bakıma üçgen çadırların geliştirilmişleridir. Şekil olarak tünel şeklindedirler ve her iki ucunda U şeklinde iki pol ( Fiber çubuk )vardır. Pollerin şekilleri dolayısıyla iç hacimleri daha fazladır. Tünel çadırların üç pole sahip olanları da vardır ki bunlar rüzgara karşı daha dayanıklı olduğundan kış kullanımına daha uygundurlar. Tünel tipi çadırları kurabilmek için de en azından çadırı dört noktadan sabitlemek gerekecektir.

DOME (KUBBE TİPİ) ÇADIRLAR
Dome tipi çadırların basit modelleri çadırın tepesinde kesişen iki esnek polden oluşmaktadır. Bu çadırların hacimleri geniştir ve yemek yapmayı ve giriş çıkışı kolaylaştıracak geniş girişleri vardır. Bu çadırlarda rüzgar altında esneyen fakat kırılmayan poller kullanılır.
İkinci tip dome çadırlar geodesic dome dediğimiz çadırlardır. Geodesic dome çadırlarda ise ikiden fazla sayıda pol kullanılmakta ve pollerin tek bir nokta yerine birden fazla noktada kesişmesi sağlanmaktadır.Dış tente ve iç tentenin her ikisine de destek verildiğinden dizaynın stabilitesi arttırılmıştır. Bu tip çadırlar yapı özellikleri nedeniyle rüzgara en dayanıklı çadırlardır. Buna rağmen genelde bagaj rüzgarın aksi yönünde kalacak şekilde kurulurlar. Bu tip çadırların normal şartlarda çok fazla yerden sabitlenmeleri gerekmemektedir.

Araziye Uygunluk
Çadırın kurulduğu arazi çadırın performansını etkileyen unsurlardan biridir. Bazı çadırlarda dış tentenin gerginliğini sağlamak ve çadırın ayakta durabilmesi için kazıkların belirli aralıklarla çakılmış olması gerekmektedir (üçgen çadırlar). Çadırı kurabilmek ve dış tenteyi gerginleştirebilmek için bu kazıkların tam olarak doğru yere çakılması gerekir ki taşlık bir arazide bu mümkün olmayacaktır. Gergi iplerinin tam olarak belli bir yere yerleştirilmesi gerekmediğinden, gerginliğini bunlarla sağlayan çadırlar daha bozuk arazilere kurulabilirler. Dağlarda çadırımızı yerin eğimine ve durumuna göre kurmamız gerekeceğinden çadırı rüzgara karşı en dirençli olacağı pozisyonda kurabilmek mümkün olmayabilir. Çadırı kazıklarla sabitleyebilmek çok zor olabileceğinden çadırımızın kendi başına ayakta durabilmesi gerekir. Bu yüzden dağ çadırları her yönden gelebilecek rüzgarlara karşı dayanıklı olmalıdırlar.

KUMAŞLAR VE DİKİŞLER

Çoğu çadırın dış tenteleri hafif, dayanıklı, su geçirmez ve az yer kaplayan bir malzeme olan poliüretan kaplanmış naylondan yapılmıştır. Fakat naylon, güneşin ultraviyole ışınlarından etkilenir ve zamanla dayanıklılığını kaybeder.
Dış tentelerde aranabilecek özelliklerden biri de dikişlerinin su geçirmemesidir. Dikişler su geçirmez ince bir şerit bantla kaplanır. Bantlama işlemi dikişlerin su geçirmesini önlemekle birlikte bandın kumaşa birleştirilmesi için yüksek ısılar gerektiğinden kumaşın dayanıklılığını azaltmaktadır. Bu yüzden dikişi bantlanmamış çadırlar tercih edilebilir. Bu tip çadırlarda dikişlerin su geçirmezliğini sağlayan bir tür yağ olan seam sealant kullanılabilir.
Çadırların iç tenteleri daha hafif ve daha seyrek dokumalı naylon, pamuklu ya da pamuk polyester karışımı bir kumaştan olabilir. Çadır tabanları da genelde poliüretan ya da su geçirmeyecek başka bir maddeyle kaplanmış naylondur. Çadır tabanları en çabuk yıpranan bölümlerden biri olduğu için çadırı kesici ve sivri taşların bulunduğu yerlere kurmamak gerekir.
Çadırların birleşme bölümlerinde kullanılan en iyi dikiş yöntemi iki kumaşın üst üste katlandığı ve beraber dikildiği yöntemdir. Dikişler eşit aralıklı ve eşit bir gerginliğe sahip olmalıdır. Çadırlardaki ideal dikiş sıklığı santimetreye 3 yada 4 adet dikiştir.
POLLER (ÇUBUKLAR)
Poller içi boş alaşım çubuklardır. Bir kaç parçadan oluşurlar ve bu parçalar birbirlerine lastiklerle birleştirilmiştir. Bu sayede pollerin parçalarının kaybolması ya da sıralarının karıştırılması önlenmiş olur. Üçgen çadırlarda kullanılan poller dışındaki poller esnektirler.
Poller genelde fiberglass veya alüminyum alaşımlardan yapılır. Fiberglass poller daha ucuz, daha hafif olmalarına karşın dağda kullanılabilecek kadar dayanıklı değillerdir. En büyük dezavantajlarından biri ise soğuk havalarda esnekliklerini kaybetmeleri ve çok çabuk kırılabilmeleridir.
Günümüzde farklı üreticiler karbon grafit, titanyum, grafit epoksi ve boron fiberglastan yapılma çadır polleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar.
KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÇADIRLAR
Üç mevsimlik çadırlar
Bu çadırlar hafif, ufak ve taşıması kolay çadırlardır. iyi bir zemine doğru ve sağlam bir şekilde kurulduklarında kötü havaya dayanabilirler. Çadırın içinde yemek yapacak yer olmayabilir ve bu çadırların havalandırmaları da genelde buna uygun değildir. Çok yağışlı havalarda iç tente yoğunlaşma nedeniyle ıslanabilir. Aşırı olmadığı sürece kötü hava şartlarına dayanmalarına rağmen kötü hava şartlarında kullanılmak üzere üretilmemişlerdir.

Dört mevsimlik çadırlar
Bu çadırlar genelde daha büyüktürler ve kötü hava şartlarına karşı daha dayanıklıdırlar. Daha iyi bir havalandırmaya sahiptirler, çapraz rüzgarlara karşı daha dayanıklıdırlar ve yemek yapmaya uygun, korumalı, iyi hava alan bagajları vardır.

Dört mevsimlik ana kamp çadırları
Üç mevsimlik ana kamp çadırlarına benzerler. Kötü havalara karşı daha dayanıklıdırlar. Uzun süre aynı yerde kurulu kalabileceklerinden her yönden rüzgara karşı daha dayanıklıdırlar ve yemek yapmak için büyük ve iyi havalanan bagajları vardır.
Tek katlı Nefes Alabilir çadırlar
Bu çadırlar su geçirmez/nefes alabilir tek bir dış katmandan yapılmışlardır. Tek kat olmaları nedeniyle eş dayanıklılıktaki çadırlara göre daha hafiftirler. Su geçirmez/nefes alabilir kumaşların basınç, sıcaklık ve nem farkı ilkesine göre çalışmasından dolayı bu tip çadırlar soğuk ve kuru hava şartları için uygundur. Genel kullanımları yüksek irtifa teknik tırmanışlarıdır.

ÇADIR NASIL KURULUR ?
Çadır kurarken izlemen gereken işlemler;
1 - Çadırı kuracağın yerin düzgün, hafif eğimli olmasına dikkat et. Tabanda yatarken sırtına batacak herhangi bir şeyin olmadığından emin ol. Tabanın geleceğe yere çadır kirletmesin ve nemi alsın diye gazete kağıdı veya branda kumaş serilmesi uygundur.
2 - İki/Dört kişilik bir çadırı kurmadan önce kapı bölümünü kapat. Kapısı meydanı gösterecek şekilde ayarla. Dört ucunu doğru açıdan çakacağın kazıklarla tuttur.
3 - Çadır tipine göre direkleri yerleştir veya yuvalarından geçir. Direk gergi ipleri için kazıkları çak. Çadırın direklerini dik, ipleri kazıklara geçir. Gergi bağını kullanarak bağla. Güneşlik (yağmurluk) varsa tak.
4 - Kenar gergileri için kazıkları çak, gergi iplerini kazıklara geçir. Bütün iplerin gergin olup olmadığını, çadır kenarlarının düz olmadığını kontrol et.
5 - Çadırın etrafına yağmur olukları açarak yağabilecek yağmurun çadırın tabanına gelmesini engelle.
6 - Çadır torbasını ve diğer malzemeleri çadırın içine koy, çadırı toplama sırasında arama.
ÇADIRIN BAKIMI?
Kamptan ayrılacağın zaman çadırını dikkatle sök. Çadırını sökmek için kurarken izlediğin basamakları bu sefer tersten başlayarak uygula.
Çadırını söktükten sonra üzerindeki tozu, toprağı, kuru otları temizle. Çadırını katla ve yuvarlayarak rulo yap. Çadırını kullanmadığın zaman kuru bir yerde sakla. Kamptan ayrılırken çadırını nemli olarak topladınsa, yerine kaldırmadan önce aç kurut ve yeniden aynı şekilde topla. Çadırını toplarken, kapı örtüsünü dikkatlice çadırın dışına çıkarıp düzgün bir şekilde yaymayı unutma.
Çadırının içinde botlarınla yürüme. İçinde mum gibi zarar verecek şeyler yakma.
UYKU TULUMU
Uyku tulumları kampçılığı daha rahat hale getiren kamp gereçleridir. Uyku tulumları değişik hava koşullarında kullanılmak üzere çeşitli kalınlıklarda imal edilirler. Genelde +3 derecelik uyku tulumları mevsimlik kamplar için yeterlidir. Ancak daha soğuk hava koşullarında kamp yapılacaksa eksi soğukluk derecelerinde kullanılabilecek uyku tulumları alınmalıdır. Kış kampları ve dağ tırmanışları için -40 dereceye kadar kullanılabilen uyku tulumları vardır. Uyku tulumlarının ıslanmaması, ıslak paketlenmemesi, havalandırılması ömrünü uzatacaktır.