Daha fazlası için: Furkan Ajans - 18.06.2024 08:56:56

İzci Kamp Ateşi

KAMP ATEŞİ

A. Çeşitleri :

Eğitim amaçlı kamp ateşi.
Temalı kamp ateşi.
Eğlence kamp ateşi.
Final (Veda) kamp ateşi üzere dört çeşide ayırabiliriz.
B. Amaç :

Eğitim amaçlı kamp ateşi : Ana amaç izcilerin ateş yardımı ile ilgilerini toplayarak verilmesi gereken dersi işlemek. B.P. “Ben en verimli derslerimi kamp ateşinde yaptım” der. Her ocakbaşı da kamp ateşinin bu rahatlığından yararlanmalıdır.

Tema kamp ateşi : Verilen bir temayı yorumlamak kısa zamanda gerekli hazırlıkları yaparak gösteriyi tamamlamak esastır. Kampın asıl amacı da temalı olabildiği gibi bir kampın belli bir süresinde de tema işlenebilir. Önemli olan verilen konunun kavranıp sergilenmesidir.

Eğlence kamp ateşi : Asil amaç eğlenirken eğlendirmektir. İzcilik prensipleri içinde kampta bulunanları birlikte eğlendirmek kaynaştırmak kişilerin yeteneklerini sergileme fırsatı yaratmaktadır.

Final (Veda) kamp ateşi: Kurs veya kampın son gecesi yapılır faaliyeti bir anlamda değerlendirme fırsatı yaratır. Kişilerin birlik beraberlik içinde neler yapabileceği meydana çıkar

C. Kamp Ateşi İçin Yer :
Düz kuru bir zemin üzerine batık tabure sandalye veya kütük vb. oturma düzeni sağlamaya elverişli kişilerin rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortam. Kamp çevresinde hafif eğimli bir alan varsa anfitiyatro şeklinde değerlendirilebilir. Aşağı kısımda gösteri yapılırken: yukarıda oturanlar daha rahat bir şekilde izleyebilirler.

KAMP ATEŞİ PROGRAMI

İzcilikte kamp ateşi, çalışma programının belli bir parçasıdır. Şarkı söylemekle kamp ateşi birbirinden ayrıdır. Kamp ateşi bir eğlenceden ziyade programa alınan kültürel ve sosyal faaliyettir. Kampçılık izcilerin şahsi kabiliyet ve buluşlarını arttırır. İzcileri birbirine yaklaştırır kaynaştırır. Kardeşlik duygularını aşılar. Kamp ateşi bir varyete değildir. Gerçi kamp ateşinde neşe ve eğlence vardır. Fakat bunlar kardeşçe olmalı ve eğitim kokmalıdır. Örneğin kamp ateşinin başlangıç ve kapanış kısımlarında, ateşe geliş ve gidiş düzen içinde olmalıdır. Program sunma ve düzgün oturuş ayrıca ilk kamp ateşinde tanışma ve son kamp ateşinde ayrılık dolayısıyla konuşmalar disiplinli ve eğitim değerli olmalıdır. Kurslarda ise bu konu iyinin yetişip gelişeceği bir atmosfer yaratılması şeklinde olmalıdır. Bu bakımdan kamp at eşinin yerinin seçilmesi çok önemlidir.


KAMP ATEŞİNİN YERİNİN SEÇİLMESİ

a. Kamp ateşinin kamptan ayrı bir yerde olması gerekir ( yemek pişirilen ve çeşitli amaçlar için kullanılan yerler olmamalıdır ).
b. Buradaki manzara ve doğa içinde yapılacak neşe arkadaşlık ve her türlü izcilik faaliyetleri herkese tesir etmeli ve mesaj vermeli.
c. Ateş yakılacağı için yangın tehlikesi olmayacak yer olmalıdır.
d. Suyun kolayca temin edileceği bir yer olmalıdır.
e. Ateş yakılacak yer için sahibinden izin alınmalıdır.


KAMP ATEŞİNİN HAZIRLANMASI

Ateş yanmadan önce kamp ateşini yakacağımız yeri kuru yaprak ve eğrelti otlarından temizlemeliyiz. Bunlar yangın çıkmasına ve ateşin etrafa yayılmasına sebep olur. Yer 10 cm. kazılarak toprağı düzeltilir. En alta en kalın odunları bir kare olacak şekilde dizeriz. bu yağışlı havalarda nemin yukarı çıkmasını önler. Bu kare döşemenin üstüne kav, talaş, yonca gibi bir kibritle tutuşabilecek malzemeler konur. Bunun üzerine ince dal, çalı çırpı konulur. Bunun üzerine gittikçe daralan kare prizma şeklinde odunlar dizilir. Kamp ateşinin yakınında içi su dolu kova, bidon vs. bulunan kaplar bulundurulur. Kamp ateşinin dağılmaması için etrafı taşlarla çevrilir.


KAMP ATEŞİNE GELİŞ

Kamp ateşine geliş hiçbir zaman terlik ve pijama ile olmamalıdır. Obabaşı elinde bir fener, izciler battaniye kasan vs. ile bir çalı veya ağacın arkasında gizlenmiş olarak beklerler. Kamp direktörü yada liderler kamp ateşini yakarlar.
Üç kez " Kampı ateşi yanmıştır; gelebilirsiniz!... ". ya da " Kamp ateşi yanmıştır, bütün izciler ateş başına!... " der. Obalarda sessizce yerlerini alıp ayakta beklerler. Kamp ateşini idare eden Eğitim şefi veya kamp direktörü ateş duasını yüksek sesle okur. İzci selamlı elini ateşe uzatır. " Bu yanan ve sönen kıvılcımlar gibi içimizdeki bencillik ve fena hisler sönsün bu duman ve sıcaklığın etrafa dağıldığı gibi,izcilik duygularımız bütün dünyaya dağılsın ." Bu sırada bütün izciler bu sözleri tekrar ederler.
Bundan sonra lider "Kamp ateşi açılmıştır..." diyerek töreni başlatır. Oturmadan ateş valsı söylenir ve programa devam edilir. Bir başka ateş duası örneği: " İzciliğimiz şu yanıp sönen ve göklere yükselen alevler gibi bütün dünyayı ısıtsın."

KAMP ATEŞİ DUALARNDAN ÖRNEKLER

"Bu önümüzdeki ateş nasıl hepimizi ısıtıyorsa, izcilik ve insanlık ateşi de kalplerimizi öyle ısıtsın.
Bu parıldayan kıvılcımlar nasıl sönüyorsa, içimizdeki kötü düşünceler ve bencillik duyguları böyle sönüp yok olsun.
Bu ateşin dumanları nasıl etrafa yayılıyorsa, izcilik ve insanlık ideali aynı şekilde yayılsın."
Ergun BOZKURT

"Bu içimizdeki hodgâmlık hisleri ve kötü düşüncelerimiz bu yanan sönen kıvılcımlar gibi sönsün.
İzcilik mefkûremiz bu dağılan dumanlar gibi dünyaya yayılsın.
İçimizde beslediğimiz iyi düşüncelerimiz, bu güzel ateşin sıcaklığı gibi bütün insanları ısıtsın."
Mehmet ARKAN

"Büyük Tanrının yarattığı bu yakıcı varlık, bizleri nasıl aydınlatıyorsa, izcilik düşüncesi dünyayı öylece sarsın.
Bu dumanlar nasıl yükselip dağılıyorsa, içimizdeki kötü düşünceler öylece kaybolsun.
Bizi birleştiren bu sıcaklık, insanlığı yüceltmek için gücümüzü artırsın."
Selahattin SOYSAL

Bir kamp ateşi programında şu hususların yer almasına dikkat edilmelidir:

" Şarkılar : Alışılmış kamp ateşi şarkıları söylenmelidir.
" Oba programları : 3 - 5 dakikayı geçmemeli, aralarında şarkılar söylenmeli.
" Kamp ateşinde konulu taklitler teşvik edilmeli, obaların şarkıları olmalı, halk şarkılarının uygunluğu kontrol edilmeli.
" Sololara çok iyi olmadıkça yer verilmemeli, ama gerçek değer ifade eden kişisel gayretler olduğu unutulmamalıdır.
" Tekerlemeler : İyi bir disiplin içinde yapılmalıdır.
" Hareketli şarkılar programın başında uygulanmalı, yabancı izci şarkıları öğrenilip söylenmeli. Ancak ilkeleri küçük düşürücü olmamalıdır.
" Enstrümanlar : Küçük olanları tercih edilmeli, orijinal danslara ve halk oyunlarına da yer verilmelidir.
" Piyes ve temsiller: kısa olmalı, izcilik prensiplerine yer verenler tercih edilmelidir.
" Ateşin iyi yanmasına dikkat edilmeli, ateş yerinin seçimi iyi yapılmalıdır.
" Terbiye dışı gösterilere yer verilmez.
" Kurslarda yakılan ateşler daha değişik olup, ilerlemeye yöneliktir.
Tüm bu faaliyetlere kamp yönetimi katılır. Yönetime yer ayrıldıktan sonra resmi ve sivil davetlilere yer bırakılır. İzciler bu daireyi tamamlarlar.