Daha fazlası için: Furkan Ajans - 24.07.2024 00:28:47

İzci Alkışları

Alkış, kelime anlamı olarak; Alkışlamak eylemi, alkışlama;

1- El çırparak alkışlama;

2- Toplu halde yüksek sesle “yaşa” “var ol” gibi ululama sözlerini haykırarak birini ululamak.

Alkışlamak ise: Bir şeyin beğenildiğini, hoşa gittiğini anlatmak için el çırpmak veya o yolda söz söylemek, anlamına gelmektedir.

İzci Alkışı: Özellikleri olan ve topluca yaptırılan bir alkış türüdür. İzci alkışları, uluslar arası nitelik taşır. Çünkü; İzcilik öğrenilmez, yaşanır. Bu nedenle, uluslar arası örgüt eğitim doğrultusunda , sürekli ve uygulamalı, müşterek bir eğitim sistemi içindedir. Alkış; Kamp ateşlerinde, gösteri yapan gruba yapıldığı gibi, birey veya topluluklar içinde de yapılmaktadır. İzci alkışlarında en önemli koşullardan birisi, birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Alkış daima bir lider tarafından yaptırılır. İzci Alkışları;liderden lidere değişikliğe uğratılmamalı ve kökenine sadık kalınmalıdır. Lider, bilinen alkışları değişikliğe uğratmadan, kendine özgü yeni alkış şekilleri bulmalıdır.

Tek Parmak Alkışı

İşaret parmakları birbirine çarpmak sureti ile sözde kazanan bir şahsı veya tarafı alkışlarız.

Yağmur Alkışı

Liderin işareti ile bütün grup, önce tek parmak ile yukarıda olduğu gibi alkışlarlar. Bilahare

Çift parmakları vurulur.

Üçer parmakları vurulur.

Dörder parmakları vurulur.

Avuçları vurulur.

Yağmurun azaldığını belirtmek için geriye ters sıra ile inilir.

Baş Parmak Tersi (Tırnak) Alkışı
Baş parmakları, tırnaklarımız karşılıklı gelecek şekilde, tersine çeviririz. Bu suretle istediğimize alkış tutarız.

Baş ve İşaret parmağı Alkışı

Para sayma hareketi yapar gibi, baş ve işaret parmakları tek elimizle veya çift elimizle birbirine sürteriz.

Dansöz Alkışı

Yukarıda alkışın üç parmakla, yani baş, işaret ve orta parmakla yapılan şeklidir. Dansözlerin el şakırdatmaları şeklinde, tek veya çift elle yapılabilir.

Serçe Parmağı Alkışı

Soğuk bir espri, küçümsenen bir işi, serçe parmaklarımızı birbirine vurarak alkışlarız.

Tek Avuç Alkışı

Tek avucumuzun dört parmağını, elimizin ayasına vurarak alkışlayabiliriz. Keza bu hareketi her iki elimizle de yaparsak orijinal olur.

Tahterevalli Alkışı

Lider karşıda kollarını iki yana açmıştır. Grup da ikiye ayrılmıştır. Her iki grup pür dikkat liderlerine bakarlar. Liderin kendilerine alt kolu inince ellerini bir defa vurur. Liderin kolları bir tahterevalli gibi inip kalktıkça, inen taraflar birer defa ellerini çırparlar. Lider hareketlere renk verir.

Göğüs Alkışı

Ellerle trampet çalar gibi göğsü döveriz. Bu hareketi yaparken   OOO.. OOO.. OOO.. OOOĞ.... III... IIII..... İİİ.... İİİİ.... ÖÖÖÖ..... ÖÖÖ... UUU... UUU.. ÜÜÜ.. ÜÜÜ.. gibi sesli harfler çıkarırsak renk vermiş oluruz.

Arı Alkışı

Sağ elimizin baş parmak ve işaret parmağımızı birleştirip VIZZZZZZZ ..... diye yüzümüzün etrafında çeviririz. Sonra işaret parmağımızla burnumuza dokunarak PIT diye bir ses çıkarırız. Sonra ellerimizle burnumuzun ve yüzümüzün arı sokmasından PUFFFF diye şiştiğini ifade ederiz. Yine ellerinizi dizlerimize vurarak III II diye ağlama taklidi yaparız. Bilahare sağ elimizle ilaç içer gibi işaret yaparak LIK... LIK... LIK..... LIK diye ilaç içtiğimizi gösteririz.sonra şişin inme hareketi olarak FIŞŞŞŞŞ... der ve ferahladığımızı ifade için hep beraber OHHHHHH .... diye iç çekeriz.

Karpuz Yeme Alkışı

Elimizde sanki bir karpuz dilimi varmış gibi, ağız mızıkası çalar şekilde, ağzımızı şapırdatırız: UFLLL...UFLL...UFLL.. Sonra da çekirdekleri tükürme taklidi yaparız. PFLL... PFLL.. PFLL.. Bu hareketten sonra karpuz kabuğunu atarız: Kolumuzu yere atma taklidi yaparak, TU... KAKA... TU... TU... KAKA... deriz.

İzci Alkışı

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ne söyleyeceği söylenir. Nasıl söyleyecekleri açıklanır. Sıra ile gruplar kendi kümelerince söylenecek olan kelimeleri söylerler.

Oyun hiç durmadan her küme kendi kelimelerini söyleyerek bir süre devam eder.

1. Grup: peynir ekmek

2. Grup: zeytin yumurta

3. Grup: süt

Tüfek Alkışı

Piyade tüfeği: abi abi abi.

Makineli tüfek: baba baba baba

Top: Ne var oğlummm, ne var oğlummm...

İzci Alkışı

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba söylemesi gereken kelimeler verilir. Yöneticinin işareti ile oyun başlar. Önce sıra ile söylemeye başlanır ve sürekli olarak her küme kendi kelimelerini tekrar ederler. Oyun bir süre devam eder.

1. grup Ben cennete gidecem (zurna gibi ses çıkararak söylerler)

2. grup Ben de (davul gibi gür bir sesle söylerler

3. grup Beni de götür (keman gibi ses çıkararak söylerler)

Füze Alkışı

Lider diz çöküp elleri kaldırarak yükselir elleri açıldığı an Bıv, güm, bom gibi diye bağırılır.

Bravo Alkışı

U şeklinde oturan sıraların bir kanadı (BI) der, diğeri (RA) ,son kanadı da (VO) der. Elebaşı sırayla bu kanatları gösterdikçe oralardan kendilerine ait sesler çıkar. Bunu çabuklaştırıp, yavaşlatmak elebaşının elindedir.

Sonunda üç defa çabuk çabuk, BRAVO,BRAVO,BRAVO denir.

Masal Alkışı

Aşağıdan başlayarak yukarı doğru (bel bükülür ve yavaş yavaş doğrultulur) güçlü el çırpılır. Her el çırpılışta HEY diye bağırılır.

Süvari Alkışı

Atlar toprakta yürüyor---- eller dizlere vurulur.

Atlar köprüde yürüyor---- yumruklar göğse vurulur.

Atlar otlar arasında yürüyor---- eller bir birine sürtülür.

Atlar çamurda yürüyor---- ağızla çamurda çıkardığı ses çıkarılır.

Atlar hendekten atlıyor---- Hooop güüm, diye bağırılır.

TREN ALKIŞI

İzci kampta öğlen uykusuna yatar. Rüyasında Trene biner. Tren hareket eder.

                      1. TOST, PEYNİR, EKMEK

                      2. SÜÜÜT,

                          SÜÜÜT,

                          SÜÜÜT...

                      3. VİİJJ..... Tren fren yapar

          Tren durur çünkü yolda üç müzik aleti vardır.

          DAVUL - Bende kampa gideceğim

                        (Davul çalma hareketiyle)

          KEMAN - Beni de götür, beni de götür

                         (Keman çalma hareketiyle)

          DARBUKA - Hep birlikte, birlikte

                             (Darbuka çalma hareketiyle)

          Arap sam, sam; (2) (Eller önde)

        Gulu, gulu ram sam, sam; (Eller koltuk altında)

        Arabi, Arabi; (2) (Belden kıvır)

ŞEFTALİ ALKIŞI

İzciler önce ağaca uzanarak şeftalileri koparmaya çalışırlar. Ayaklarının üzerinde yükselerek en sonunda şeftaliyi koparırlar. Şeftaliyi büyük bir iştahla “Hıuşp! Huş!” diyerek yemeye başlarlar. Şeftali bittikten sonra “Puu!” diyerek tükürürler .

AĞAM ALKIŞI

Lider izcileri dört gruba ayırarak sırayla şunları söy- letir. “Ağam zengin ağam zengin.” “Neden zengin neden zengin?” “Şundan bundan şundan bundan.” “Yalan yalan.”

ÖPÜCÜK ALKIŞI

Başparmaktan başlayarak sıra ile sağ elin parmakları öpülür, ardından el açılarak “oh!” denir.

YUMRUK ALKIŞI

Eller yumruk olarak sıkılır ve bilekteki etli kısımlar bir birine vurulur.

KAPİTAL

Dizeler gür sesli birisi tarafından söylenir, koro halinde izciler ise inhana nakaratını tekrarlar.       

        Hop çiki yudubi.      Koro halinde: innaha

        Gıdılda beybi.          Koro halinde: innaha

        Kavuniçi yudubi      Koro halinde: innaha

        Birazda beybi.        Koro halinde: innaha

        Ghayrin ghayrin      Koro halinde: innaha       

        Oooh, ooh

        Koro halinde: innaha                                                                         

İzciler ellerini çırparak, bu kısmı tekrarlar.

KAPİTAL

Dizeler gür sesli birisi tarafından söylenir. İkinci dize, birincisine göre daha yumuşaktır. İzciler koro halinde söyleneni tekrarlar. Ses azalır-çoğalır, incelir-kalınlaşır.

Hani, Kuni.

Ha-ni, Ku-ni.

Haa-ni, Kuu-ni.

Ha-ni, Ku-ni, şalvaani.

KAPİTAL

Dizeler gür sesli birisi tarafından söylenir. İzciler koro halinde tekrar ederler.                     

Efzun ganildi.

Zemi zemi, zem zem.              

Babili leyli, babili zeyli,

Onu bunu bilmem

Zemazem zemazem

Ah, zemazem zemazem.

Bu dizeler iki defa söylenir ve el çırpılır.

Hazır kamp (izci alkışı)

Bir kamp vardı ya uzaklarda ben gittim

Bir lider vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim.

Kamplar kötü değilmiş , soğuk değilmiş, ben yattım.

                   ermiş deme değilim , ben izciyim

                   gezgin deme değilim , ben sadece izciyim

Benim hem yollarım, hem sırt çantam

Hemde çadırlarım var hür’üm

Özel olduğumdan değil ,

Çekip gittiğimden değil ,

                    dedimya ben izciyim, sadece izciyim

                    hazır kamp ,hazır kamp

Liderin ilkeleri
1. Lider haklıdır.

2. Lider her zaman haklıdır.

3. Liderin haksız olduğu durumlarda birinci ve ikinci maddeler uygulanır.

4. Lider yemez, sadece gıda alır.

5. Lider su içmez, sadece susuzluğunu giderir.

6. Lider hiç bir zaman gecikmez ama onu alıkoyarlar.

7. Lider işini terk etmez başka yerden çağırıldığı için gitmek zorunda kalır.

8. Lider gazete okumaz sadece bilgileri toplar.

9. Lider hiçbir zaman dedikodu yapmaz sadece sohbet eder.

10. Liderin yanına kendi fikirlerinizle girer, liderin fikirleriyle çıkarsınız.

11. Lider herkes adına düşünür.

12. Lider nerede olursa olsun, her zaman liderdir.

               İzci Bağırmaları

Tamba tamba Fliy flay floy fişka

Mariki tamba Gamlili gamlili gamlili fişka

Şikka şikka Fişko meni solomeni

Mariki şikka O vakko vakkomeni

Matatta mariya mariya onon Fişkomeni solomeni

(el çırparak) O vakko vakko vak

Fiii fiii filayto fişka Bidat bidat

Oooo oooo ononno fişka Bidatta datta dafçiş.

Aşkomoni saromoni

O vakko vakkomoni

Aşkomoni saromoni

O vakko vak Bidat bidat dat Bidat bidat fişh

İZCİ

Hop güm hop güm hey

Karşiki dağlar Issız dağlar

Dumanlı dağlar

Virane dağlar

Geliyor bak izciler

Bir kar yağar ince ince

Bu izcinin hali nice

Bir yürüyüş var bak bu gec

İZCİ BAĞIRMASI

What to say what to now

Bigara bigara bigara now

Dağlara dağlara

Kamplara kamplara

Her nereye gitsek

Bize sorarlar

Kimleriz biz

Nereliyiz

Cevap verirsek

Biz izciyiz deriz

Sesimizi duymazsa

Daha yüksek söyleriz

Sesimizi duymazsa

Sağır mısınız deriz.

TEKERLEME

Vivala vivala vivala vi

Vivala kampani

Vi vala vi, Vi vala va (2)

Vivala kampani

Koşalım, koşalım, koşalım hey

Koşalım arkadaş

Koşalım hey, koşalım hep (2)

Koşalım arkadaş