Daha fazlası için: Furkan Ajans - 24.07.2024 00:06:55

Oba Sistemi Nedir ?

İzcilik metodu, izcilik eğitim sisteminin temeli ve bir bölümüdür. Aile ve okul eğitimini tamamlayan ve çeşitli elemanlarla kendi eğitimini gerçekleştiren ve geliştiren bir sistemdir.
İzcilik Metodunun Anahtar Elemanları şunlardır:
Eğitim hedeflerini geliştirme sistemi, uyarıcı yetişkin varlığı, uygulamalı öğrenme, doğada yaşam, başkalarına hizmet, söz ve türeye bağlılık, sembolik çerçeve ve oba sistemi.
Bu metotları birbirinden ayırmak mümkündür. Ancak, izcilik metodunu anlamak için bu metodun birlikte kullanılarak nasıl çalıştığını kavramak, bağlantılarını ve metodlar arasındaki süreçleri değerlendirmek gerekir. Yöntem, onun neden dengeli ve koordineli bir şekilde yapıldığıdır. Eğer bir orkestrada bazı araçlar eksikse veya ses ahengi yoksa biri çok gürültülü, diğerinin hiç sesi çıkmıyorsa bir bütün olarak bu orkestranın elemanları ve sesleri arasında asla bir uyum ve ahenk olmayacaktır. Başka sistemlerde olduğu gibi izcilik eğitim sisteminin yönteminde de belirli dinamiklikler ve karmaşıklıklar vardır. Fakat liderler olarak farklı bölümler arasındaki bağlantıyı anlarsak, yavaş yavaş bu mekanizmalara alışabilir ve bu mekanizmaları doğal bir şekilde birleştirebiliriz.
a. İnsanlar
İzcilik metodunda öncelik insandır. Tepeden tırnağa yani en alttan en üste kadar değişik yaşlardaki yetişkin liderler, tam bir disiplin içinde ilişkilerini sürdürürler. Gençler yetişkinlere, yetişkinler de gençlere kaynak olurlar.
gençlerle liderler arasındaki eğitimsel iş birliği anlatılmaktadır.
Bu ifade ile;
Gençlerin izcilik metodu içerisinde eğitim ihtiyaç ve ilgilerinin merkezi rolü,
Yetişkinlerin teşvik edici tavrı, şeklin en altında hiyerarşik rol olarak değil, onların eğitim ve desteklerinin sembolize edildiği değişik yaş gruplarındaki liderler,
Gençlerin obalarında veya bireysel olarak yaptıkları grup çalışmasının katkısı,
Gençlerle liderler arasındaki eğitimsel iş birliği ve karşılıklı öğrenmenin interaktif ilişkilerine vurgu yapılmaktadır.