Daha fazlası için: Furkan Ajans - 14.04.2024 10:54:25

İzciliğin Amacı

Günümüz çocuk ve gençleri beton bloklar arasına sıkışmış, dört duvar arasında prese sokulmuş, okul,kurs,ev(bilgisayar ve tv esiri) üçgeninde çevresinden kopuk asosyal bir hayat sürmektedirler.

Dolaysıyla bu kısır döngü onları yalnızlaştırmakta ve içe kapanık bir yaşam sürmelerine sebep olmaktadır. Bu bireyselleşme ve yalnızlaşma onların ruhsal ve fiziksel gelişmelerine de negatif etki etmektedir.

İzcilik bir teori veya bilim değildir, izcilik bir oyundur. Kamplarda ve açık hava etkinliklerinde oynanan eğitici ve geliştirici oyunlar çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Dört duvar arasından kurtulup açık havada, doğada yaşama sanatını öğrenen izciler hayatları boyunca bunun yararlarını daima göreceklerdir.

Kamp hayatı her çocuk için ilgi çekicidir. Kampta yemek pişirmek, ormanlarda gezmek. iz kovalamak sonra da yorgun düşüp kamp ateşinin karşısında şarkılar söylemek çocuklar için ne kadar zevklidir.

Kuşların ve hayvanların sesleri, yıldızlar alemi, çiçeklerin, dağların ve günbatımının güzelliği,bitki olsun hayvan olsun her canlının vücudundaki ince düzen çocuğa öğretilir.Bu sayede çocuk doğayı sevmeyi ve daha yakından incelemeyi öğrenir.Tanrı’yı daha iyi tanıma imkanı bulur.

İzciliğin bütün amacı çocuğun karakterini bir yanlış kalıba girmeden yakalayarak onu doğru bir kalıba dökme ve kişiliğini geliştirmektir. Çocuk bu suretle iyi bir insan ve memlekete yararlı bir vatandaş olmayı kendi kendine öğrenir.

İzcilik eğitiminin amacı, çocuğu sadece kendini düşünen bir varlık değil, fakat başkalarına hizmet etmeyi bilen, topluma hizmet için ruhen ve bedenen gelişmiş bir insan haline getirmektir.

İzcilik eğitiminde genç, başkalarına, içinde yaşadığı topluma ve bu toplumu yöneten devlete karşı görevlerini öğrenir. Amacımız gençlerdeki toplumsal bağı güçlendirmektir.

AMACIMIZ:

Sorumluluk bilincine sahip,
Sağlıklı, karakterli, çeşitli becerilere sahip,
Açık hava deneyimi olup, başkalarına yardım eden ve daima hazır olan,
Beceri ve hobilerini geliştirip enerjisini iyi şeylere harcayan,
Plan yapabilen ve alışılmamış durumlarla karşılaştığında mantığını kullanabilen,
Bedence ve zihince sağlam olan,
Zararlı alışkanlıklardan uzak kalıp, ahlaken dürüst bir yapıda olan gençler yetiştirmektir.
Bunun için de izcilik değerleri ve idealleri izci andı ve türesinde belirlenmiştir.


İzci andı amacı, izci türesi ise tutulacak yolu belirler.
İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı hedefler.
Çocuk ve genç, izci olmak için;

Tanrı’ya ve vatanına karşı vazifelerini yerine getireceğine,
İzcilik türesine uyacağına,
Başkalarına her zaman yardımda bulunacağına,
Kendini bedence sağlam, fikirce uyanık,ahlakça dürüst tutmak için elinden geleni yapacağına şerefi üzerine and içer.

Ve hayatını bu and doğrultusunda şekillendirir.