Daha fazlası için: Furkan Ajans - 28.02.2024 02:06:50

İzcilik Nedir ?

İzcilik Nedir?

İzcilik, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik teşkilatıdır. Felsefesi gereği millet, ırk ve din ayrımı gözetilmez. Politik değildir, Gönüllü bir eğitim türü olduğundan kişinin kendisini geliştirmesi için pek çok olanak sunar. Bilmek için öğrenmeyi, yapmak için öğrenmeyi amaçlar. İzcilik, 1907 yılında Sir Robert Stephonsen Smyth Baden Powell tarafından İngiltere’de kurulmuştur. 1912 yılında da Türkiye’de kurulmuştur. O günlerde yakılan izcilik ateşi, bugün bizlerle yarında sizlerle yanmaya devam edecektir.

İzciliğin Amacı Nedir?

İzciliğin Amacı Bünyesine katılan çocuk veya genci toplum içinde belli vasıf ve karaktere sahip, yapıcı bir ruhu olan, kanunlara saygılı ve disiplinli, başkalarını düşünen, topluma hizmet etmekten zevk duyan, yurduna ve milletine bağlı, insanlara karşı dürüst ve iyi niyetli, gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenip sorumluluk almaya hazır ve istekli, sağlıklı ve olumlu düşünen, doğa ve kültür eserlerini koruyan iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.

İzciliğin Devreleri Nelerdir?

İzcilikteki Devreler İzciliğe başlayan genç içinde bulunduğu oymak ya da ocak ünitesine göre aşağıdaki eğitim devrelerinden geçirilir. İzcilik, çalışmaları (oymak) Aday izcilik devresi, Yetkin izci devresi, Seçkin izci devresini içermektedir. Ergin izcilik, çalışmaları (ocak) Aday izcilik devresi, 1.yıl eğitim devresi, 2.yıl eğitim devresi, Hizmet devrelerini içermektedir.

İzciliğin Metodları Nelerdir?

Metod, hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar ve takip edilecek yol olarak ifade edilebilir. İzci metodu, "Geliştirici bir kişisel eğitim sistemi" olarak tanımlanabilir. Buna göre izciliğin metodları; And ve Türe, Yaparak, yaşayarak öğrenme, Oba sistemi, Açıkhava etkinlikleri, Aşama sisteminden oluşur. İzci Andı Eski adı izci sözüdür. Her izci bunu ezberlemek ve uymak zorundadır. Her ülkenin kendine göre ve esas olarak aynı temel noktaları kapsayan bir izci andı vardır. İzci andı okunurken büyük selam verilir. “Tanrıya ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerime and içerim.

İzcinin Özellikleri Nelerdir?(İzci Türesi)

1)İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini herşeyin üstünde tutar.
2)İzci yurduna, milletine, Atatürk ilkelerine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır. 3)İzci başkalarına yardımcı ve yararlıdır.
4)İzci herkesin arkadaşı ve tüm dünya izcilerinin kardeşidir.
5)İzci naziktir.
6)İzci doğayı sever ve korur.
7)İzci büyüklerini sayar, küçüklerini sever ve korur.
8)İzci cesurdur, her türlü şartlar altında güleryüzlü ve neşelidir.
9)İzci tedbirli ve tutumludur.
10)İzci fikir, söz ve davranışlarında açık ve dürüsttür.

<<<İzci Parolaları>>>

Küçük İzci : “Çok Çalışır.”
İzci : “Daima Hazırdır."
Ergin İzci : “Topluma Hizmet Eder.”

İzci Selamı Nedir?Nasıl Verilir?

İzci Selamları Sağ el başparmağının serçe parmak üzerine konması ve diğer üç parmağın bitişik ve dik tutularak omuz hizasına getirilmesiyle verilir.
Üç türlü izci selamı vardır. Bunlar:

Küçük selam : Dirseğin ve omuzun 45° lik açı yapmasıyla verilen selama “küçük selam” denir.

Büyük selam: Dirseğin ve omuzun 90° lik açı yapmasıyla verilen selama “büyük selam” denir. Bayrak ve yemin törenlerinde bu selam kullanılır.

Kep selamı: Başta kep varken verilen selama denir. İşaret parmağının bere veya kepe değdirilmesiyle verilir.

Birkaç ufak Bilgi:

*İzciler sol elleriyle tokalaşırlar. Bunun nedeni ise sol elin kalbe daha yakın
olması ve sağ elle aynı zamanda selam verilebilmesidir.
*İzci Arması İzci arması M.Ö. 2000 yıllarında şövalyelerde görüldü. O zamanlarda bu arma dürüstlük, cesaret ve haysiyeti temsil ederdi. Orta çağda üst ucu kuzeyi göstermek suretiyle gemilerin pusulalarında kullanılmaya başlandı. Daha sonraları bu arma tüm dünya ülkelerince izci arması olarak kabul edilmiştir.
*Her ülke izci armasının kendine göre özellikleri vardır.Temel olarak aynı olmakla birlikte bu armalar Farklılık Gösterebilirler!