Daha fazlası için: Furkan Ajans - 23.07.2024 23:28:35

Mors Alfabesi

Uygulamada 2 farklı mors kodu kullanılmaktadır. Bunların birincisi olan Amerikan Mors Kodu genellikle telgraf sistemlerinde kullanılırken, Modern Uluslararası Mors kodu ise araları görmezden gelerek sadece kısa ve uzun sinyallere göre çalışır.

a)Amerikan Mors Kodu

Ticari amaçlar için günümüzde kullanılmamaktadır. Kimi kaynaklarda "Demiryolu Morsu" diye anılır. Kısa ve uzun sinyallerin yanı sıra ara sıra da boş aralar kullanılmaktadır. Kısa aralık harfler arasında, orta uzunlukta aralık kelimeler arasında ve uzun aralıklar ise cümleleri birbirinden ayırmakta kullanılır. Bu tür mors alfabesi karada telgraf telleri üzerinde haberleşen telgraf operatörleri için geliştirilmiştir. Günümüzde demiryolu müzelerinde görülebilmektedir.

Kodun en eski hali Mors kodu ile haberleşen operatörlerin birbirleri ile anlaşabilmeleri için geliştirilmişti. Ancak bu sistemi düzgün olarak kullanabilmek çok zordu.

b)Modern Uluslararası Mors Kodu

Modern Uluslararası Mors Kodu, 1848 yılında Alman Friedrich Clemens Gerke tarafından geliştirildi. Bu kod türü ilk kez Hamburg ile Cuxhaven arasında Almanya'da kullanıldı. 1865 yılına dek bir takım küçük değişiklikler yapıldı ve aynı yıl Paris'teki Uluslararası Telgraf Konferans'ında Uluslararası Mors Kodu olarak kabul edildi.

Bu mors kodu halen yürürlükte olan koddur. ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından kabul edilmiştir.

Mors Alfabesi Haritası ve Kullanımı:

-Mors kodlarını dinlerken kalemi en üstteki noktaya yerleştirin.

-Sinyali dinlemeye başlayın ve sinyalin uzunluğuna göre kaleminizi alt kademeye indirin.

-Kısa sinyallerde önce aşağı sonra sola; uzun sinyallerde ise önce aşağı sonra da sağa doğru harekete edin.

Örnegin; bir uzun iki kısa sinyal için:

İlk sinyal olan uzun sinyali duyunca kalemi aşağı ve sağa doğru kaydırınız, Şu anda T harfinde olmanız gerekmektedir.

Daha sonra iki kısa sinyal için iki kere aşağı ve sola doğru gidilmesi gerekir. Yani önce N'ye sonra da D harfine gelinmelidir.